U voelt zich weinig voorbereid om vergaderingen en telefoongesprekken te houden in een andere taal?


Montelingua zorgt voor een feilloze communicatie tussen particulieren, bedrijven of overheden. Verlies geen enkel detail op belangrijke vergaderingen, conferenties, zakendiners of vakbeurzen

Vermijd misverstanden en onproductieve uren door slechte communicatie en vertrouw op de tolkdiensten van Montelingua. Professionaliteit, integriteit en discretie zijn de prioritaire kenmerken van ons werk!


Welke tolkdienst hebt u nodig?

Simultaan

Hierbij wordt de taal van de spreker (bv. Spaans) onmiddellijk omgezet in de taal van de luisteraar (bv. Nederlands). De spreker kan dus ononderbroken blijven spreken. Deze manier van tolken wordt hoofdzakelijk toegepast op conferenties en congressen met behulp van een geluidsdichte tolkcabine en de nodige headsets voor de luisteraars.

Fluister

Deze manier van tolken verschilt niet veel van het simultaan tolken. De taal van de spreker wordt zoals bij het simultaan tolken onmiddellijk omgezet in de taal van de klant maar de tolk zit niet in een geluidsdichte cabine. De fluistertolk wordt naast de klant ingezet om het gesprek letterlijk in te fluisteren. De fluistertolk kan ook via een headset communiceren indien er meer dan één luisteraar is. Fluistertolken worden vaak ingezet bij vergaderingen, evenementen en rondleidingen.

Consecutief

Bij het consecutief tolken luistert de tolk naar de spreker, neemt eventueel notities en als de spreker is uitgesproken zet de tolk hetgeen gezegd is om in de doeltaal. Deze manier van tolken wordt vooral toegepast bij presentaties, persconferenties, enz.

Liaison

Liaison tolken wordt toegepast bij vergaderingen, ziekenhuisbezoeken, zakendiners, onderhandelingen, enz. Het voordeel van liaison tolken is dat de verschillende partijen actief kunnen deelnemen aan het gesprek.

Ik heb nu een tolk nodig!
Leg uw tolk vast via de website en verkrijg 5% onmiddellijke korting!


HIER VASTLEGGEN